Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Belgie Lucembursko Irsko Lotyšsko Nizozemsko ? Francie Malta Maďarsko Slovinsko Řecko Slovensko ? Itálie Portugalsko ? Velká Británie ? ? Dánsko Rakousko ? Estonsko Rumunsko Kypr
Litva

Litva

Hlavní město: Vilnius
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 7 vlajek  |  info