Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Belgie Německo Irsko Lotyšsko Nizozemsko ? Francie Malta Kypr Slovinsko ? Řecko ? Itálie Portugalsko Polsko Velká Británie ? ? Litva Rakousko Finsko ? Slovensko Rumunsko
Maďarsko

Maďarsko

Hlavní město: Budapešť
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 7 vlajek  |  info