Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Belgie Irsko Polsko Nizozemsko ? ? Francie Finsko Maďarsko Slovinsko Rumunsko Slovensko ? Itálie Portugalsko ? Velká Británie ? ? Litva Rakousko Švédsko ? ? Kypr
Česká rep.

Česká rep.

Hlavní město: Praha
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 9 vlajek  |  info