Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Nizozemsko ? Irsko Lotyšsko ? ? Francie Malta Maďarsko Slovinsko ? Dánsko ? Itálie ? ? Portugalsko ? ? Litva Rakousko ? ? ? Kypr
Polsko

Polsko

Hlavní město: Varšava
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 13 vlajek  |  info