Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Nizozemsko ? Irsko Lotyšsko ? ? Francie Malta Maďarsko Slovinsko ? Dánsko ? Itálie ? ? Rumunsko ? ? Portugalsko Rakousko ? ? ? Kypr
Litva

Litva

Hlavní město: Vilnius
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 13 vlajek  |  info