Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Rumunsko Slovinsko Finsko ? ? ? Slovensko ? Polsko Švédsko ? Portugalsko Belgie Itálie ? Dánsko Lucembursko Francie Maďarsko Litva ? ? Velká Británie ? Lotyšsko
Malta

Malta

Hlavní město: Valletta
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info