Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Řecko ? Irsko Lotyšsko ? ? Francie Malta Maďarsko Finsko ? Estonsko ? Itálie Portugalsko Nizozemsko Rumunsko ? ? Polsko Rakousko ? ? ? Kypr
Litva

Litva

Hlavní město: Vilnius
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info