Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Slovensko ? Irsko ? Polsko Španělsko Finsko Lucembursko ? ? ? Estonsko Lotyšsko Itálie ? Malta Velká Británie Dánsko Portugalsko Litva ? ? Maďarsko ? ?
Švédsko

Švédsko

Hlavní město: Stockholm
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info