Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Švédsko Lucembursko Irsko Lotyšsko ? ? Francie Malta Maďarsko Slovinsko Řecko Slovensko ? Španělsko Portugalsko ? Velká Británie ? ? Dánsko Nizozemsko ? Estonsko ? Kypr
Litva

Litva

Hlavní město: Vilnius
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 9 vlajek  |  info