Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Dánsko Nizozemsko Irsko Lotyšsko ? Maďarsko Francie Malta ? ? ? Slovensko ? Itálie Kypr ? Slovinsko Švédsko Portugalsko Rakousko Česká rep. ? ? ? Finsko
Litva

Litva

Hlavní město: Vilnius
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info