Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Dánsko Španělsko Irsko Lotyšsko ? Maďarsko Francie Malta ? ? ? Slovensko ? Itálie Kypr ? Slovinsko Švédsko Polsko Litva Česká rep. ? ? ? Finsko
Rumunsko

Rumunsko

Hlavní město: Bukurešť
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info