Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Bulharsko Dánsko Švédsko Irsko Lotyšsko ? ? Francie Malta Maďarsko ? ? Česká rep. Řecko Itálie ? Kypr Velká Británie ? ? Španělsko Rakousko ? ? Portugalsko Estonsko
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info