Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Rakousko ? ? Irsko ? Finsko ? Rumunsko ? ? ? ? Portugalsko ? Polsko Dánsko Malta Španělsko Švédsko ? Maďarsko ? ? Velká Británie Belgie Lotyšsko
Litva

Litva

Hlavní město: Vilnius
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 13 vlajek  |  info