Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Rumunsko Belgie ? Irsko Lotyšsko ? Maďarsko Francie Malta ? ? ? Slovensko ? Slovinsko ? ? Polsko Švédsko Estonsko Litva Česká rep. ? Portugalsko ? Finsko
Španělsko

Španělsko

Hlavní město: Madrid
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info