Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Slovinsko ? ? Estonsko ? Německo ? Kypr ? ? Česká rep. Portugalsko ? ? Nizozemsko Rakousko Polsko Velká Británie ? Maďarsko Litva Francie ? Dánsko ? Finsko
Lucembursko

Lucembursko

Hlavní město: Luxemburg
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info