Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Španělsko ? Dánsko Irsko Nizozemsko Lucembursko ? Finsko Malta Kypr ? Rakousko ? Česká rep. Itálie Polsko ? Velká Británie ? ? Portugalsko ? ? ? Rumunsko ?
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info