Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Španělsko Francie Dánsko Irsko Nizozemsko Lucembursko ? Finsko Malta Kypr ? Rakousko ? Česká rep. Itálie ? Maďarsko Velká Británie ? ? Slovinsko ? Portugalsko ? Rumunsko ?
Litva

Litva

Hlavní město: Vilnius
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info