Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Velká Británie ? ? Irsko ? Polsko Kypr ? Malta Francie ? ? ? ? Itálie Nizozemsko Portugalsko Rumunsko ? Německo Švédsko Litva ? ? ? Slovensko
Dánsko

Dánsko

Hlavní město: Kodaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 13 vlajek  |  info