Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Dánsko ? ? Irsko ? Malta ? ? Rumunsko Polsko ? Česká rep. Lotyšsko ? Itálie Nizozemsko Španělsko Velká Británie Německo ? Litva Švédsko ? Rakousko Portugalsko Maďarsko
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info