Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Finsko ? ? Slovinsko Lucembursko ? Portugalsko ? Malta Francie ? ? Rumunsko Kypr Irsko Slovensko ? Velká Británie ? ? Litva ? Polsko ? ? ?
Nizozemsko

Nizozemsko

Hlavní město: Amsterodam
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 14 vlajek  |  info