Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Finsko ? ? Slovinsko Rumunsko ? Portugalsko ? Malta Francie ? ? ? Kypr Irsko Slovensko ? Velká Británie ? ? Litva ? Polsko ? ? ?
Dánsko

Dánsko

Hlavní město: Kodaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 15 vlajek  |  info