Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Francie ? ? Irsko ? Rakousko ? Finsko Lucembursko ? Slovensko ? Estonsko Lotyšsko Itálie ? Malta Velká Británie Dánsko Portugalsko Litva ? ? ? ? ?
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 13 vlajek  |  info