Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Irsko ? Francie Belgie ? Rakousko ? ? Malta Nizozemsko ? ? ? ? Itálie Maďarsko Litva Velká Británie Lotyšsko ? Dánsko Švédsko Polsko ? ? Portugalsko
Česká rep.

Česká rep.

Hlavní město: Praha
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info