Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Lucembursko Bulharsko ? ? Španělsko Nizozemsko Portugalsko ? Francie Maďarsko Rakousko ? Slovinsko ? Kypr Itálie Velká Británie ? Finsko ? ? Litva ? Lotyšsko Slovensko Polsko ?
Irsko

Irsko

Hlavní město: Dublin
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info