Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Lucembursko Bulharsko ? ? Švédsko ? ? ? Slovensko ? ? Rumunsko ? Portugalsko ? Itálie ? Malta Španělsko Polsko Dánsko Litva ? ? Velká Británie ? Lotyšsko
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 13 vlajek  |  info