Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Lucembursko Bulharsko ? ? Irsko Maďarsko ? ? Česká rep. Malta Rumunsko ? Slovinsko ? Kypr Itálie Portugalsko ? Finsko Švédsko Dánsko Litva ? Lotyšsko Slovensko Polsko ?
Nizozemsko

Nizozemsko

Hlavní město: Amsterodam
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 9 vlajek  |  info