Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Lucembursko Bulharsko ? ? Irsko Maďarsko Rakousko ? Francie Malta Rumunsko ? Slovinsko ? Kypr Lotyšsko Portugalsko ? Finsko ? Dánsko Litva ? Řecko Slovensko Polsko ?
Švédsko

Švédsko

Hlavní město: Stockholm
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 9 vlajek  |  info