Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Lucembursko Bulharsko ? ? Irsko Maďarsko Rakousko ? Francie Malta Rumunsko ? Slovinsko ? Kypr Itálie Portugalsko ? Finsko ? Dánsko Litva ? Řecko Slovensko Polsko ?
Lotyšsko

Lotyšsko

Hlavní město: Riga
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 9 vlajek  |  info