Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Lucembursko Bulharsko ? Lotyšsko Irsko Maďarsko Rakousko ? Francie Malta Rumunsko ? Slovinsko ? Kypr Itálie Portugalsko ? Finsko ? Dánsko Litva ? Řecko Slovensko Polsko ?
Velká Británie

Velká Británie

Hlavní město: Londýn
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 8 vlajek  |  info