Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Lucembursko Španělsko ? ? Irsko Nizozemsko ? ? Francie Maďarsko Rakousko ? Slovinsko ? Kypr Itálie ? Estonsko Dánsko ? ? Litva ? Lotyšsko Slovensko Polsko Rumunsko
Bulharsko

Bulharsko

Hlavní město: Sofia
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 10 vlajek  |  info