Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Rumunsko Španělsko ? ? Irsko Nizozemsko ? ? Finsko Maďarsko Rakousko ? Slovinsko ? Kypr Itálie ? Estonsko Dánsko ? ? Litva ? Lotyšsko Slovensko Polsko ?
Portugalsko

Portugalsko

Hlavní město: Lisabon
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info