Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Slovinsko Bulharsko ? ? Lotyšsko ? Švédsko ? Slovensko ? Lucembursko ? ? Portugalsko Dánsko Polsko ? Irsko Finsko ? ? Litva Francie ? ? ? Maďarsko
Nizozemsko

Nizozemsko

Hlavní město: Amsterodam
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 13 vlajek  |  info