Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Slovinsko Bulharsko ? ? Lotyšsko ? Švédsko Nizozemsko Slovensko ? Lucembursko ? ? Portugalsko ? Polsko Dánsko Španělsko Finsko ? ? Litva Francie ? ? ? Maďarsko
Rumunsko

Rumunsko

Hlavní město: Bukurešť
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info