Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Slovinsko Bulharsko ? ? Lotyšsko ? Irsko ? ? Slovensko Lucembursko Dánsko ? Portugalsko ? Itálie ? Španělsko Finsko ? ? Litva Francie ? ? Česká rep. Velká Británie
Polsko

Polsko

Hlavní město: Varšava
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info