Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Slovinsko Slovensko Velká Británie ? Lotyšsko ? Řecko ? ? ? Lucembursko ? ? Portugalsko ? Itálie Švédsko Česká rep. Finsko ? ? Litva Francie Dánsko ? ? Maďarsko
Rumunsko

Rumunsko

Hlavní město: Bukurešť
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info