Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Slovinsko Slovensko Velká Británie ? Bulharsko ? Řecko ? ? ? Lucembursko ? ? Portugalsko ? Itálie Švédsko Česká rep. Finsko ? ? Litva Francie ? ? Dánsko Maďarsko
Španělsko

Španělsko

Hlavní město: Madrid
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 12 vlajek  |  info