Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Španělsko Bulharsko ? ? Lotyšsko Francie ? ? Nizozemsko Finsko Švédsko ? Maďarsko Portugalsko ? Malta ? Dánsko Velká Británie Kypr ? Rumunsko Slovinsko ? ? ? Polsko
Rakousko

Rakousko

Hlavní město: Vídeň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info