Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Španělsko Bulharsko ? Litva Irsko Francie ? Itálie Česká rep. Lotyšsko ? Nizozemsko Maďarsko Portugalsko ? Malta ? Dánsko Velká Británie Kypr ? Rumunsko Slovinsko ? ? ? Polsko
Řecko

Řecko

Hlavní město: Atény
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 9 vlajek  |  info