Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Španělsko Švédsko ? ? Nizozemsko Francie ? ? ? ? ? ? Maďarsko Portugalsko ? Malta ? Dánsko Velká Británie Kypr ? Rumunsko Slovinsko ? ? ? Polsko
Litva

Litva

Hlavní město: Vilnius
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 14 vlajek  |  info