Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

Francie Bulharsko ? ? Irsko Rakousko Lotyšsko ? Polsko Malta ? Česká rep. Belgie ? ? Švédsko ? ? Velká Británie ? Dánsko Litva Maďarsko Itálie Nizozemsko ? ?
Slovinsko

Slovinsko

Hlavní město: Lublaň
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 11 vlajek  |  info