Klikněte na správné umístění zobrazené vlajky

www.zverina.cz | autorka obrázků: Zdeňka Študlarová

? Kypr ? ? Irsko ? Rakousko ? Francie Lucembursko Rumunsko Polsko ? Estonsko ? Itálie ? Malta Lotyšsko Dánsko Portugalsko Litva ? ? ? ? ?
Velká Británie

Velká Británie

Hlavní město: Londýn
jiná vlajka  |  nová hra  |  zbývá 13 vlajek  |  info