Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Za Klause se nestydím

Zástupci četných nevládních organizací publikovali nedávno prohlášení, ve kterém sdělují národu, že se stydí za českého prezidenta, který prý svými výroky urazil nevládní a neziskové organizace. Motivací uraženého postoje českých "nevládek" byl projev Václava Klause na setkání představitelů Rady Evropy ve Varšavě.

Klaus ve svém "Varšavském projevu" popisoval problémy a rizika současné postmoderní společnosti. Upozornil na nebezpečí, která civilizaci hrozí ze silového prosazování různých univerzalistických filozofií, založených často spíše na víře, než na racionálních argumentech. Jako příklad takových ideologií uvedl "NGO-ismus", "enviromentalismus" a "humanrightismus". Myslím, že není sporu o tom, že projevy zmíněných "-ismů" jsou velmi často na pováženou. Jejich stoupenci se zhusta snaží své názory vnutit společnosti doslova za každou cenu. Že se přitom dovedně zaštiťují vlivem nejrůznějších nevládních organizací, o tom není myslím sporu. Připomeňme si nejrůznější kampaně nevládních organizací tu proti atomovým elektrárnám, tu proti silnicím či dálnicím. Pro některé takové aktivisty je mnohem pohodlnější poštvat zfanatizované stoupence proti někomu, nebo proti něčemu, než pro svou pravdu trpělivě získávat veřejnou podporu.

Není žádným tajemstvím, že dnes u každé mezinárodní instituce působí stovky (u OSN nepochybně tisíce) nejrůznějších nevládních organizací, které nedělají nic jiného, než je prosazování nejrůznějších partikulárních zájmů. Působení těchto nátlakových skupin je velice často různými experty, a tedy zdaleka ne jen naším panem prezidentem, označováno za hrozbu soudobé společnosti. Ty organizace velmi často pracují s prostým strašením lidí pseudovědeckými argumentacemi. Dominujícím přesvědčením jejich stoupenců je "antiglobalismus". Kdo snad neví, co mám na mysli, nechť si připomene pouliční kravály, organizované některými takovými NGO u příležitosti prakticky každé mezinárodní akce. Od sumitů NATO po schůzky G8 a podobně. V těchto souvislostech nejsou tedy přece všechny nevládní organizace pilířem demokracie.

Václav Klaus poměrně přesně označil podobné projevy za aktuální hrozbu lidské svobodě. Zcela jistě nekritizoval ani nenapadal spoustu nevládních organizací a jejich pracovníků, kteří se věnují skutečné veřejně prospěšné práci. Je tedy poměrně obtížné pochopit, co vlastně tak popudilo českou nevládní obec, že začala svého prezidenta houfně okřikovat a peskovat. Je zřejmé, že většina signatářů oné výzvy Klause prostě nesnáší, a proto využila možnosti o prezidenta se otřít. Klausův varšavský projev zřejmě ani nečetli. Vzali si z něho jen onen kritizovaný "NGO-ism" jako něco, co se na ně přímo vztahuje. Možná, že na některé ano. Říká se, že potrefená husa vždycky křičí nejvíce.

Patří k současné české politické kultuře, že se znesvářené skupiny spíše okřikují, než aby spolu debatovaly. Signatáři výzvy jsou sice početnou skupinou, avšak ani oni nejsou naštěstí reprezentanty všech nevládních organizací. Doufám, že existují i takové české nevládní organizace, které se za svého prezidenta nestydí. Já si myslím, že Klaus vždycky stojí za pozorné čtení a naslouchání. Nesouhlasit s ním je samozřejmě možné, protože jeho teze nebývají vždy snadno stravitelné. Nicméně před křikem a okázalými negativistickými gesty dávám přednost otevřené ale klidné výměně názorů. Mrzí mne, že to reprezentantům některých našich "nevládek" zřejmě není vlastní.

Simona Žirovnická, Tábor
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |