Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Životopis

Narozen v Třebíči 18. prosince 1942. Tamtéž absolvoval základní školu a maturoval na tamním gymnáziu (tehdy ovšem "Jedenáctileté střední škole"). 1959 - 1965 studoval na Lékařské fakultě Karlovy university v Hradci Králové, promován v Praze.

 • 1965 – 1969 zaměstnán v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, sekundář, psychiatr.
 • 1969 - 1977 pracuje v Táboře jako ambulantní psychiatr.
 • Od roku 1977 zaměstnán v Sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha 2.
 • Od roku 1989 přednostou tohoto Sexuologického ústavu.

Atestace z psychiatrie (1.st. 1969, 2.st. 1973) a sexuologie (1982). Kandidát věd od 1988, habilitace 1989. Předseda Sexuologické společnosti ČLS, v roce 1990 spoluzakládal českou Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, opakovaně volen jejím prezidentem až do r. 2003. Člen Vědecké rady (do roku 2003) a Komise pro prevenci HIV/AIDS Ministerstva zdravotnictví ČR. Člen prestižní International Academy of Sex Research (IASR) a Deutsche Gesellschaft f. Sexualwissenschaft (DGSW). V letech 1994 - 1999 člen výboru Světové sexuologické asociace (WAS) a Evropské federace pro sexuologii (EFS). Člen redakční rady časopisů Arch. Ital Urol. Androl. a Sexologies. Čestný člen Polské, Slovenské a několika dalších zahraničních sexuologických společností. Člen správní rady Nadačního fondu Česká hlava (podpora české vědy). V letech 1996 -2004 místopředseda správní rady o.p.s. Podaná ruka (prevence úrazů dětí).

Přednášel na konferencích a kongresech doma i v zahraničí. Publikoval více než 120 odborných a vědeckých sdělení doma i za hranicemi. Spoluautor několika odborných monografií. Vydal učební texty Sexuologie (1991 a 1994), knížku "100 otázek o sexualitě" (1990), Lékařská sexuologie (1992), 200 rad o sexualitě (1992), O politice a sexualitě (1996) a Sexuologie (nejen) pro lékaře (2003).

 • Od roku 1989 vede subkatedru sexuologie při IDVZP a vede postgraduální přípravu a atestace odborných lékařů a laborantů v oboru sexuologie.
 • V roce 1992 zvolen poslancem Federálního shromáždění (ODS).
 • V roce 1994 zvolen do zastupitelstva v místě trvalého bydliště (Tábor), kde se stal členem Městské rady.
 • Od roku 1996 poslancem Poslanecké sněmovny PČR (ODS), člen výboru petičního a výboru pro sociální věci a zdravotnictví. V r. 1998 místopředseda PSP ČR. Člen Rotary International Tábor.
 • V roce 1998 opět zvolen poslancem PSP ČR a táborským zastupitelem. Předseda parlamentního výboru pro integraci s EU. Stínový ministr školství ve stínové vládě ODS.
 • V roce 2002 získal na kandidátce ODS v Jihočeském kraji nejvíce preferenčních hlasů a byl zvolen do Poslanecké sněmovny. Je místopředsedou Výboru pro evropskou integraci. Opět zvolen táborským zastupitelem.
 • V roce 2004 zvolen poslancem Evropského parlamentu. Díky téměř 55-ti tisícům obdržených preferenčních hlasů přeskočil z desátého na druhé místo kandidátky ODS. Člen skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů (EPP-ED). Člen Výboru EP pro právní záležitosti a Výboru EP pro kulturu a vzdělávání. Místopředseda Delegace EP pro vztahy s Japonskem.
 • V roce 2006 opět zvolen táborským zastupitelem.

Jaroslav Zvěřina, portrét |

Ženatý, manželka Jana (1943) je sociální pracovnice v.v., dcery Jana (1965), Renata (1966) a Simona (1969). Má pět vnoučat. Jiřík 18 let, Tomášek 16 let, Adélka 15 let, Martínek 7 let, Michal 2 roky. Trvale bydlí v Táboře. Maminka Žofie žije v Třebíči.

Hovoří německy, anglicky a rusky.

"V letech 1965-1968 jsem byl členem Komunistické strany. Ukončil jsem toto členství na vlastní žádost ještě před sovětskou okupací Československa. Informace, které jsem o komunistech získal z relativně svobodných sdělovacích prostředků mne přesvědčily o zločinném charakteru tohoto učení. V období normalizace jsem coby někdejší člen KSČ zažil četné politické ústrky. Složení kandidátských zkoušek a habilitace musely například počkat až na rok 1989, přestože jsem jako vědecký pracovník mohl pracovat od roku 1977."


 | Deutsch | | english | | français | |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |