Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
16.10.2004

Hlavní náplní uplynulého týdne v EP bylo bruselské krátké plénum. V tomto složení parlament poprvé zasedl ve svém velkém sále v Bruselu. Poslanci zde mají poněkud jiný zasedací pořádek. Jeden a půl dne plenárního zasedání pochopitelně stačí jen na několik málo projednávaných bodů.

Ústní interpelace na členy stávající Komise se týkaly zejména pomoci rozvojový zemím. Parlament navštívila známá kurdská aktivistka Leyla Zana, laureátka Sacharovovy ceny z roku 1995. Ve svém expozé se zabývala dodržováním lidských práv a postavení menšin v Turecku. Bylo zde dosaženo nesporného pokroku, ale rezervy samozřejmě jsou. Tato oblast bude hrát i nadále důležitou roli ve vztazích mezi Evropskou unií a dlouhodobým kandidátem na členství, Tureckem.

Byl schválen materiál, který se zabýval schvalováním návrhu textu Evropské ústavní smlouvy. Je zřejmé, že většina členů EP, a to včetně naší politické frakce, EPP-ED, považuje ústavní dokument za veskrze pozitivní věc. Námitky frakce Evropských demokratů jsou zatím ve zřetelné menšině. Nicméně v kuloárech mnozí poslanci vyslovují velmi zřetelné pochybnosti o perspektivách Ústavy, a to zejména v referendech jednotlivých zemích. Dokonce i kolega z Francie utrousil poznámku, že není vůbec jisté, jak u nich lidové hlasování v této otázce dopadne.

Hlasováním prošla také zpráva Jeana-Luise Bourlangese o „Budoucnosti prostoru svobody, bezpečnosti a práva“. Jde o materiál deklaratorní povahy, který připravil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Náš klub nebyl tímto materiálem nadšen, nicméně zůstali jsme v menšině.

Doznívá "kausa Buttiglione". Výbor pro občanské svobody těsnou většinou prohlasoval usnesení, podle kterého tento kandidát na komisaře neobstál při slyšení proto, že zastával tvrdá stanoviska k homosexuálům a k ženské emancipaci. Já jsem měl příležitost s tímto kandidátem několikrát hovořit ještě v době, kdy byl italským ministrem pro evropské záležitosti. Také jsem byl přítomen jeho slyšení před naším Legislativním výborem v EP. Je zcela zřejmé, že jde o silnou, vyhraněnou a velice vzdělanou osobnost. Buttiglione nijak neskrývá své katolické náboženské přesvědčení. To jej samozřejmě činí nesnášenlivým k postmoderním menšinovým hnutím. V oblasti rodinné politiky a ženských práv je typickým reprezentantem Svatého stolce. Na druhé straně opakovaně prohlašuje, že je proti jakékoliv diskriminaci. Je důsledným zastáncem autority národních států v uvedených oblastech. Upozornil na to, že každá členská země má jinou tradici a jiné definice rodiny a práv menšin. Nedovede si zatím představit, že by se tato agenda centralizovala podle bruselských institucí. Přestože nejsem právě nadšen promítáním katechismu do politiky, byl mně Buttiglioni velmi sympatický, a tak doufám, že jeho členství v Komisi nebude zmíněným těsným hlasováním v jednom výboru ohroženo.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |