Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Zrušení jeslí je krok špatným směrem

MLADÁ FRONTA DNES, 18.6.2005

Táborští radní dospěli k názoru, že město nepotřebuje jesle. Šetřit městské peníze je jistě záslužné, na druhé straně mám zato, že šetření by mělo probíhat zejména tam, kde jsou prostředky vynakládány se sporným užitkem. Nemyslím, že by si město velikosti Tábora nemohlo dovolit jedny malinké jesle. O jesle je prý malý zájem, což nepřekvapuje, když uvážíme, že se právě nacházíme v „sedle“ populačního poklesu. Nicméně je tendencí dlouhodobých trendů, že se časem obracejí. Tak i v Česku se najednou vyskytuje více těhotných žen a více novorozeňat než před několika lety. Některé evropské státy mají ve svých programech právě zřizování jeslí a jiných předškolních zařízení. Tábor udělá krok špatným směrem, když dopustí zrušení jeslí.

Jaroslav Zvěřina, zastupitel města Tábora (ODS)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |