Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Jesle nejsou službou pro chudé

Vladimír Vácha, PRÁVO, 20.6.2005

EUROPOSLANEC A TÁBORSKÝ ZASTUPITEL JAROSLAV ZVĚŘINA (ODS) ŘEKL PRÁVU:

Jak vnímáte rozhodnutí táborských radních o zrušení jeslí ve městě?
Považuji je za špatný přístup k veřejným službám. Šetřit městské peníze je jistě záslužné, na druhé straně mám za to, že úspory by se měly hledat zejména tam, kde jsou prostředky vynakládány se sporným užitkem. Nemyslím, že by si okresní město velikosti Tábora nemohlo dovolit jedny malé jesle. Když pro nic, tak jako symbolické vyjádření toho, že jsme připraveni pomoci rodinám s malými dětmi také touto formou. Argument, že je prý o jesle malý zájem, neobstojí. Je sice pravda, že se právě nacházíme v tzv. sedle populačního poklesu, stačí se však zeptat porodníků a ti potvrdí, že tento trend se nyní začíná obracet a dětí začíná přibývat.

Jedním z argumentů pro zrušení prý bylo, že jde o službu pro chudé a peníze, které byly na chod jeslí třeba, se využijí v sociálních fondech.
Myslím, že pokud zmíněný argument zazněl takto, je zcela mylný. Jesle nejsou službou pro chudé, ale službou pro ženy, které si z různých důvodů nemohou dovolit zůstat déle na mateřské dovolené. To se netýká jen rodin s nízkými příjmy. Jesle patří do kategorie služeb pro všechny.

Jaký je v současné době evropský trend?
Evropa dnes přemýšlí, jak rodinám s dětmi usnadnit život. Některé státy mají ve svých propopulačních programech právě zřizování jeslí a jiných předškolních zařízení. U nás by se někomu mohlo zdát, že jesle jsou snad jakýmsi reliktem budování socialismu. Zcela jistě tomu tak není. Péče o malé děti je všude na světě především ženskou záležitostí, a proto jsou ona předškolní zařízení také nástrojem, který pomáhá zlepšit sociální zařazení žen a pomáhá jim v pracovním uplatnění a zůstávat v aktivním životě. Existence takového zařízení může být i důležitým motivačním faktorem pro rozhodnutí o mateřství, a to zejména u žen vzdělaných a kvalifikovaných, které nemohou z mnoha dobrých důvodů příliš prodlužovat svůj život na skromné mateřské dávce. Soudím, že město udělá krok špatným směrem, když zrušení jeslí dopustí.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |