Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Češi se vůbec nevyznají v tom, co se dějev EU

Britské listy, 27.6.2005

To tvrdí ve svém článku v BL (27.6.05) Miloslav Zima. Z článku ovšem vyplývá, že autor má poněkud nepřesné informace nejen o Evropské unii, ale také o české politické scéně. Vystupuje přitom autoritativně, jako nositel jakýchsi vyšších evropských pravd.

Václava Klause považuje pan Zima za komickou a zmatenou osobnost. Zřejmě proto, že s jeho názory nesouhlasí. Vydávat ovšem prezidenta České republiky za "diletanta" v evropské politice a v ekonomice, na to už je třeba mít hodně silný žaludek.

Důvěra, které se náš prezident těší u více než sedmdesáti procent české populace, je zřejmě plodem mdlého rozumu obyvatel české kotliny, kteří nějak podivně málo dají na bystrého pana Zimu.

Navzdory náznakům pana Zimy nemyslím, že by Češi nebyli Evropané ("Pro Evropana je shora naznačený myšlenkový svět iracionální..."). Zima nám vytýká "všeobecnou neschopnost vést argumentativně (?) diskusi…", sám ovšem nediskutuje, ale tluče kolem sebe silnými adjektivy na všechny strany.

Nevím, kdo podle autora splňuje "evropské nároky na kvalitu vlastní činnosti". Je-li to třeba stávající francouzský prezident, italský premiér, německý kancléř, pak je třeba říci, že k jejich práci lze vznést hodně podobných výhrad, jakými autor nešetří na adresu Klause a jiných českých politiků.

Neschválení rozpočtových výhledů Evropské unie nepochybně povede k nějakým změnám v hospodaření se společnými prostředky. O tom není pochyb. Návrhy, se kterými přišel britský premiér, nejsou ani nesoudné, ani povrchní. Nebo snad ani Tony Blair nesplňuje Zimovy "evropské" nároky na "kvalitu vlastní činnosti"?

Evropan Zima prostě není naivní. Dobře vidí léčky, které na něho číhají v Blairově návrzích. Že to je po letech zase jednou alespoň závan ekonomické racionality z úst předního evropského státníka, to je panu Zimovi evidentně dost jedno. On má prostě na skutečné Evropany úplně jiné nároky. Zimovy výpady proti výzkumům v oblasti "GMO" svědčí o jeho zaujatosti v této úzké oblasti, nic však nevypovídají o vhodnosti vyšších investicí do "R and D" obecně, ani o nesmyslnosti stávající "CAP" zvláště.

Že se Topolánek dovolává "Merkela", to je zřejmě buď tiskařský šotek, nebo se Evropanovi Zimovi už přechylování příjmení jeví v jeho karatelském zanícení jako zcela nepodstatné. Ostatně "Merkel je ideově prázdná osoba...". (nepřechýlení byla chyba redakce, opraveno, autorovi i čtenářům se omlouváme, pozn. red.)

Pan Zima se mýlí, když píše, že ODS odmítá evropskou politickou integraci. My odmítáme její umělé urychlování sepisováním ústavních textů a překotnými institucionálními změnami sotva hotových institucionálních změn. Každá politická integrace musí především sledovat přirozené evoluční tendence. Jsme tedy proti permanentní a nikdy nedokončené evropské institucionální revoluci. Jsme proti tomu, aby se vznešené chrámy Evropské unie i nadále klenuly hodně vysoko nad hlavami občanů.

Žije-li pan Zima, jak se ze souvislostí v jeho textu zdá, opravdu v Německu, pak málo rozumím jeho poznámce o tom, že "krize EU vlastně odstartovalo Německo" (?!). Že krize Evroppskou unii postihla, o tom není sporu. Současně ovšem platí, že tato krize nemá ani jedinou příčinu, ani jedno jediné řešení. Pan Zima se v tom evidentně vyzná ještě méně než prostý český občan. Je škoda, že ve svém katathymním protičeském zanícení jaksi pozapoměl na svoji evropskou znalost argumentativních diskusí, když místo diskuse jen laje a laje…

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |