Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Softwarové patenty - slovo na rozloučenou

Britské listy, 8.7.2005

Na posledním plenárním zasedání Evropský parlament naprostou většinou hlasů všech poslaneckých klubů zamítl návrh na společné stanovisko členských zemí k patentům, ipmúplementovaným počítačem. Pan Filip Jursík (BL 8.7.2005) sice mé "bláboly" nechce komentovat, nicméně se do komentáře pouští, a to do komentáře nesmírně hostilního, jak je ostatně u lidí jeho přesvědčení zcela typické, a to v celé kampani kolem této právní normy.

Nevím opravdu, proč je pro pana Jursíka "otřesné", když má někdo na věc jiný názor, než on sám. Autor zřejmě vůbec netuší o jaké směrnici mluví. Kdyby ji opravdu přečetl, pak by musel vědět, že nešlo o patentování softwarových programů. V textu směrnice se to konstatuje hned několikrát. Ta směrnice se týkala "CII", tedy "Computer implemented inventions", a předpokládala, že čisté softwary poběží dále v režimu copyrightu. Byla podstatně jiná, než je stávající americký model. Sledovala především sjednocení dosavadní patentové heterogenity uvnitř "jednotného trhu" v Evropské unii, kde 25 národních patentových úprav se od sebe podstatně liší, a do opravdového komunitárního patentu máme zřejmě nesmírně daleko.

Osud této směrnice ukázal neschopnost, dohodnout uvnitř EU jednotné pojetí i takto úzce vymezeného problému. Vždyť k plenárnímu hlasování bylo k velice stručnému textu s celkem jedenácti odstavci, podáno neuvěřitelných 178 pozměňovacích návrhů.

Nepřítomnost jednotné unijní koncepce ve vztahu k CII není příliš povzbudivá. Je to ovšem dobrá zpráva pro USA, Japonsko a Čínu. Špatná zpráva je to pro evropský výzkum a vývoj, protože jednotný evropský patent, který dost zoufale potřebujeme, zcela jistě nebude ani rychle, ani jednoduše k dosažení. Odmítnutí směrnice vůbec neznamená, že se softwarové produkty, jako součást technických řešení nejrůznějšího druhu, nebudou v EU patentovat. Jen zde i nadále bude platit postoj národních autorit. Podle mých informací nebyl navržený text v žádném rozporu s dosavadní praxí českých úřadů. Pan Jursík nikde neuvádí, že by měl informace jiné.

O peníze jde vždy až na prvním místě, jak praví klasik. Panu Jursíkovi a jeho kolegům jde samozřejmě také o peníze, podobně jako těm velkým firmám, které tak rádi napadají. Jsem možná neschopný, pochopit sofistikované úvahy pana Jursíka, nicméně celá ta věc není zdaleka tak jednoduchá, aby v ní platil jen jeden jediný královský názor, a abychom mohli ty, kteří zastávají názor jiný, častovat urážkami. Tolik vím zcela jistě.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |