Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

XVII. World Congress of WAS, Montreal, Canada 10. – 16.7.2005

Kongres se konal v obrovské hale v centru města. Svým charakterem hala hodně připomínala pražský Kongresový palác, jen byla ještě větší a ještě modernější. Téměř dvě tisícovky účastníků kongresu se zde téměř ztrácely. Světová sexuologická asociace (WAS) je na permanentním rozcestí mezi medicínou, sexuální výchovou, psychoterapií a sociologií. V Montrealu byli lékaři spíše v menšině, když kongres byl hojně navštíven sexoterapeuty, psychology a sociology z celého amerického kontinentu. Organizátoři vyčlenili několik sekcí pro jednání ve španělštině a francouzštině. Většina plenárních jednání byla simultánně tlumočena do francouzštiny, některá i do španělštiny. Oficiálním jednacím jazykem kongresu byla samozřejmě angličtina.

XVII. World Congress of WAS, Montreal, Canada 10. – 16.7.2005 |

Na kongresu proběhly stovky workshopů, přednášek a sympozií. Prezentace posterů byla rozsáhlá a zahrnovala všechny oblasti sexuologie, jak je dnes pěstována v různých zemích na celém světě. Z rozsáhlého vědeckého programu mne nejvíce zaujala přednáška britského experta na sexuální delikvenci D.Grubina o britském sysdtému práce s touto nebezpečnou skupinou zločinců. Britské soudy mohou sexuálním delikventům ukládat až desetileté probační období po propuštění z vězení. Pokud někdo spáchá druhý závažný sexuální delikt, pak je soud povinen, uložit mu doživotní trest vězení, nezjistí-li nějaké zcela mimořádné polehčující okolnosti. Zajímavou preventivní metodou, která usnadňuje kontrolu klientova pohybu, je „tagging“. Delikvent dostane na ruku či krk nesejmutelný obojek, který obsahuje čip, který je možno velmi přesně lokalizovat.

XVII. World Congress of WAS, Montreal, Canada 10. – 16.7.2005 |
XVII. World Congress of WAS, Montreal, Canada 10. – 16.7.2005 |

Zajímavou prezentaci přednesli dva farmakologičtí experti, R.J.Krueger a R.E.Friar z Michiganu (USA). Věnovali se analýze afrodiziak rostlinného původu. Různé „potravinové doplňky“ jsou také u nás v poslední době nabízeny k „vyléčení“ kde čeho, včetně sexuálních problémů. Provází je často barnumská reklama a nedostatek objektivních vědeckých dat. Objektivní analýzy, které provedli pracovníci amerického úřadu FDA a jiné instituce, přinesly čas od času různá překvapení. Tak se opakovaně stalo, že v prostředcích „zelené medicíny“, nabízených jako potravinové doplňky, byly nalezeny látky, které výrobce neinzeroval. Opakovaně se v USA stalo, že jistou účinnost „afrodisiak“ zachraňovaly ilegální příměsi skutečně účinných látek, třeba sildenafilu, nebo tadalafilu. V této souvislosti byly již uloženy milionové pokuty. O zdravotních rizicích takového zcela nekontrolovaného používání léků ani nemluvě. Zákon v Americe nedovoluje, aby podobný přípravek sliboval vyléčení nějaké konkrétní nemoci či poruchy, nesmí ani slibovat odstranění příznaků choroby. Je určen k „podpoře“ nějaké funkce, nikoli k léčení nemocí. Je evidentní, že „přírodní“ nemusí vždy znamenat totéž jako „bezpečný“.

XVII. World Congress of WAS, Montreal, Canada 10. – 16.7.2005 |
XVII. World Congress of WAS, Montreal, Canada 10. – 16.7.2005 |

Česká delegace byla poměrně početná, a to také proto, že jsme na kongresu podepsali dohodu s reprezentanty Evropské sexuologické federace (EFS) o konání evropského sexuologického kongresu v roce 2006 v Praze.

Kromě vědeckého programu mne samozřejmě zajímalo i město samotné. Montreal má dnes více než tři milióny obyvatel, a je tak po Paříži druhým největším frankofonním městě na světě. Obyvatelé kanadské provincie Quebek jsou svým srdcem opravdu většinou Francouzi, byť byli poddanými britské královny. Svou příslušnost ke Commonwelthu chápou někteří z nich jako jakési historické nedopatření. Kanada je dnes samozřejmě ekonomicky, kulturně i politicky spojena především se Spojenými státy. To však neplatí o frankofonních obyvatelích, kterých je v Quebeku výrazná většina. Anglicky se s nimi většinou domluvíte, někteří však jinou než francouzskou komunikaci rezolutně odmítají.

XVII. World Congress of WAS, Montreal, Canada 10. – 16.7.2005 |
XVII. World Congress of WAS, Montreal, Canada 10. – 16.7.2005 |

Montrealská architektura je reprezentována především stavbami moderními. Patří k nim olympijský stadion, který byl postaven pro Olympijské hry v roce 1967a také známá kopule „biosféry“, postavená pro Světovou výstavu, která se zde konala v roce 1976. Opravdových historických památek zde mají, podobně jako v celé Severní Americe, jako šafránu. Za řeč snad stojí jen dva paláce ve starém přístavu. Jeden býval sídlem ještě francouzského, a později britského místodržícího, je to palác Bonsecours, druhým je pak kaple Notre Damm, které vévodí socha svaté Marie, která celou montrealskou historii vítá připlouvající lodě přívětivě vztaženýma rukama.

XVII. World Congress of WAS, Montreal, Canada 10. – 16.7.2005 |

Charakter města je hodně evropský. „Downtown“ sice několik mrakodrapů a výškových staveb různé povahy obsahuje, starší čtvrtě jsou však výrazně „evropské“ povahy a připomínají Paříž, nebo třeba Brusel. Kanaďané si také potrpí na dobré víno a francouzskou kuchyni. Víno je sice většinou francouzské, existují však i domácí produkty vynikajících kvalit, snad především mezi víny bílými. Kuchyni samozřejmě dominuje „seafood“ všeho druhu. Řeka svatého Vavřince, která Montreal spojuje s mořem, je sama vydatným zdrojem mořské havěti. Zejména na dolním toku, kde se v brakických vodách ústí řeky pohybují i mořští savci, zejména pak velryby všeho druhu. Kanaďané velryby neloví, respektují mezinárodní konvence, a mají u ústí zmíněné řeky obrovský přírodní park, věnovaný právě mořským savcům.

XVII. World Congress of WAS, Montreal, Canada 10. – 16.7.2005 |
XVII. World Congress of WAS, Montreal, Canada 10. – 16.7.2005 |
XVII. World Congress of WAS, Montreal, Canada 10. – 16.7.2005 |

Kanada je tradičně přistěhovaleckou zemí. Je to zde znát ještě více než třeba ve Spojených státech. Město Montreal to vyjadřuje i existencí nejrůznějších etnických čtvrtí, které sice nejsou ostře ohraničeny od ostatního města, ale existují. Je zde čtvrť hispánská, italská i třeba židovská. Hotel, ve kterém jsme bydleli, byl na okraji malé čínské čtvrti, a byl postaven do jisté míry v čínském stylu. Nalezli jsme i čtvrť gayů, a samozřejmě také „red distrikt“ se sex shopy a nočními kluby. Prostituce není v Kanadě nějak specificky regulována, nicméně přímé nabízení sexuálních služeb je deliktem, který může být i přísně trestán. Proto se prostitutky nabízejí prostřednictvím „eskontních agentur“, nebo přímo samy jako společnice, bez sjednávání konkrétního sexu. Je to takový trochu zostřený francouzský aboliční model, který zde zřejmě jakž takž funguje, protože problémy s veřejně nabízenými sexuálními službami zde ani v centru města neexistují.

XVII. World Congress of WAS, Montreal, Canada 10. – 16.7.2005 |

Kanadský parlament nedávno schválil zákon o manželských svazcích osob stejného pohlaví. Tato norma je gay a lesbickou minoritou velmi pozitivně kvitována. Setkali jsme se s několika osobami, které se těšily, že budou moci svůj partnerský svazek po letech „legalizovat“. V souvislosti s hlasováním o této právní normě byli prý místním arcibiskupem vyobcováni z katolické církve poslanci, kteří pro „manželství“ homosexuálů hlasovali. Ani v Kanadě tedy katolická církev právě neoplývá tolerancí a láskou k bližním.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 | Deutsch |  |  | français |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |