Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Slovenské výtvarné léto

je název výstavy, jejíž vernisáž se uskutečnila v úterý 19. července 2005 od 17 hodin v Muzeu Kodet v Táboře. Vystavuje zde sedm slovenských autorů.

Kristián Kodet během vernisáže výstavy Slovenské výtvarné léto v Muzeu Kodet v Táboře |

Přehlídka se koná v rámci cyklu festivalů Slovensko-českého klubu Dny slovenské kultury pod záštitou Jeho Excelence Ladislava Balleka, velvyslance Slovenské republiky v Praze, a také hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka za podpory ministerstev kultury obou států, Jihočeského kraje a města Tábora. Při zahájení výstavy, kterého se osobně zúčastnili hejtman Jč kraje Jan Zahradník a poslanec EP Jaroslav Zvěřina, vystoupil slovenský šansoniér Igor Šebo a skupina Gypsy Rhytmic.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |